Vrijwilligers gezocht voor ordenen archief en housekeeping

Landgoed Huis Sevenaer is een bijzonder landgoed met een grote geschiedenis en visionaire laatste eigenaar. Het is gevestigd in het hart van Zevenaar en is de enige nog in bedrijf zijnde kasteelboerderij in Nederland. De afgelopen jaren is gestart met het uitzoeken en ordenen van de papieren, boeken en andere zaken die in de loop van de eeuwen verzameld zijn. Daarnaast wordt een Housekeepingplan opgezet om het bijzondere interieur te beschermen en te behouden. Er worden vrijwilligers gezocht voor beide taken voor een dag in de week. Ervaring is meegenomen, maar er vindt ook begeleiding plaats vanuit Erfgoed Gelderland.
Meer informatie: www.erfgoedvrijwilliger.nl of bel Henk de Graaf: 06-12845455