Skip to content

Vrijwilligers archief en housekeeping

Vrijwilligers gezocht voor ordenen archief en housekeeping

Landgoed Huis Sevenaer is een bijzonder landgoed met een grote geschiedenis en visionaire laatste eigenaar. Het is gevestigd in het hart van Zevenaar en is de enige nog in bedrijf zijnde kasteelboerderij in Nederland. De afgelopen jaren is gestart met het uitzoeken en ordenen van de papieren, boeken en andere zaken die in de loop van de eeuwen verzameld zijn. Daarnaast wordt een Housekeepingplan opgezet om het bijzondere interieur te beschermen en te behouden. Er worden vrijwilligers gezocht voor beide taken voor een dag in de week. Ervaring is meegenomen, maar er vindt ook begeleiding plaats vanuit Erfgoed Gelderland.
Meer informatie: www.erfgoedvrijwilliger.nl of bel Henk de Graaf: 06-12845455

Gerelateerde berichten

Tuinderij Huis Sevenaer

Koop Zevenaarse waar, dan helpen wij elkaar!

Groenten, lokaal geteeld met zorg voor de aarde, beter voor mens en milieu én verser dan vers. Neem de proef op de som. Bezoek op vrijdag of zaterdagochtend de groentekraam in de moestuin van Landgoed Huis Sevenaer en ontdek het verschil.

X