Veeteelt & Akkerbouw

Met veel liefde en zorg heeft Joyce van Katwijk in de afgelopen 20 jaar een prachtige kudde gefokt.

Piemontese runderen en kruidenrijk hooiland

Op het landgoed zijn ongeveer 40 Piemontese runderen aanwezig. Met veel liefde en zorg heeft Joyce van Katwijk in de afgelopen 20 jaar een prachtige kudde gefokt. Zomers lopen de koeien in de weidegronden rond de Babberichseweg. In de winter staan de koeien in de stal aan de Wittenburgstraat. Zij krijgen uitsluitend voer geteeld op eigen bedrijf. Het voer bestaat hoofdzakelijk uit grassen, aangevuld met kruidenrijk klaver, voerderbieten en groenteoverschot van de tuinderij. 

Af en toe wordt een koe geslacht, het vlees wordt verkocht aan Restaurant Eet-Lokaal. De mest van de koeien wordt verzameld op de mestvaalt achter de stal. In het voorjaar is de mest al flink gecomposteerd en wordt het over het land verspreid.

Dat is het begin van de kringloop. Deze mest bevordert het bodemleven, wat goed is voor planten, vogels en kleine zoogdieren. De weilanden en percelen grasland dienen niet alleen als zomerverblijf en voedselvoorziening voor de koeien maar door de plantensoorten rijkdom (kruidenrijk hooiland) vormt het ook een biotoop voor insecten en vogels.

Op onze akkers wordt grasklaver voor de koeien, maar ook gerst, tarwe, luzerne, mais en pompoenen geteeld. Het meeste van deze gewassen gaan de biologische groothandel. Wij streven naar een optimaal ecologisch evenwicht door veel aandacht te besteden aan de flora en fauna om de (randen van de) akkers heen. Op hun beurt vormen die een leefgebied voor bijen, vlinders, vogels en zoogdieren.