Toekomstvisie landgoed

Samen aan de slag met het stappenplan.

Een toekomstbestendig landgoed

In lijn met het gedachtengoed van de Jonkheer wordt het Landgoed toekomstbestendig gemaakt. Sinds 2010 is stap voor stap gewerkt aan het herstel van het landgoed. In 2018 is een samenhangende toekomstvisie voor het Landgoed uitgewerkt. In de volgende afbeeldingen zijn de resultaten van deze visie weer gegeven (samenvattende brochure).

Het laat de drie pijlers (landbouw, natuur en mens en cultuur) van het Landgoed zien. Het landgoed produceert natuurlijk voedsel, vormt een ecologische inspirator en sociale verbinder!

De toekomst visie wordt de komende 10 jaar stap voor stap nader uitgewerkt. Op enkele onderdelen is verdieping nodig. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en zoeken we samenwerking op met verschillende partners. Mocht u interesse hebben dan zien wij uw reactie graag tegemoet!

Ook als u vragen of opmerkingen heeft over onze visie neemt u dan contact met ons op.

X