Skip to content

Toekomstvisie Landgoed Huis Sevenaer

Toekomstvisie Landgoed Huis Sevenaer

Bij alles wat er op en rond het Landgoed gebeurt speelt steeds de vraag hoe de idealen van de Jonkheer in deze tijd vormgegeven kunnen worden en hoe het Landgoed toekomstbestendig kan worden gemaakt. Landgoed Huis Sevenaer heeft vanaf medio 2017 hard gewerkt aan een toekomstvisie voor het hele landgoed. In de volgende afbeeldingen zijn de resultaten van deze visie weer gegeven.

Zowel qua visie, ruimtelijke invulling, organisatie en financiën zijn de plannen voor de komende 10 jaar voor het landgoed uitgewerkt. Stap voor stap wordt het plan uitgevoerd, op enkele onderdelen is verdieping nodig. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en zoeken we samenwerking op met verschillende partners. Mocht u interesse hebben dan zien wij uw reactie graag tegemoet!

Ook als u vragen of opmerkingen heeft over onze visie neemt u dan contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Tuinderij Huis Sevenaer

Koop Zevenaarse waar, dan helpen wij elkaar!

Groenten, lokaal geteeld met zorg voor de aarde, beter voor mens en milieu én verser dan vers. Neem de proef op de som. Bezoek op vrijdag of zaterdagochtend de groentekraam in de moestuin van Landgoed Huis Sevenaer en ontdek het verschil.

X