Met school op bezoek

Ervaar zelf de biologische tuinbouw en akkerbouw op het landgoed.

Bezoek het landgoed met je klas

Scholen zijn van harte welkom op ons landgoed! In samenwerking met de Cultuurhistorische vereniging Zevenaar (CVZ) en het Liemers Museum (Kunstwerk!) hebben we een programma ontwikkeld waarin we schoolkinderen van groep 7/8 leren over de geschiedenis en de natuur van het landgoed en de kasteelboerderij.

Het programma

Na een introductie op school door de eigen leerkracht vindt er bij Landgoed Huis Sevenaer een aantal activiteiten plaats waarbij de eigen leerkracht de leiding heeft en vrijwilligers van de CVZ voor begeleiding zorgen. Met de opgedane ervaringen kan de leerkracht op school het project afsluiten.

De introductie les kan klassikaal worden gegeven, maar er is ook de mogelijkheid om coöperatieve werkvormen in te zetten of om met 21e-eeuwse vaardigheden aan de slag te gaan. Tijdens het bezoek worden er opdrachten uitgevoerd op 5 plaatsen op het terrein van Landgoed Huis Sevenaer. We bevelen de leerkracht aan de toelichting bij dit bezoek extra aandachtig door te nemen. De organisatie van het bezoek is van groot belang bij het slagen van deze excursie. Het verdient aanbeveling op school nog tijd en aandacht te besteden aan het afsluiten van deze activiteit.

Doelgroep

Groep 7/8 primair onderwijs of groep uit speciaal basisonderwijs met vergelijkbaar leesniveau. Deelname is met name mogelijk voor scholen uit de gemeente Zevenaar. Indien er voldoende ruimte is, kunnen ook scholen uit andere gemeenten uit de Liemers worden geplaatst.

Contact

De CVZ heeft de coördinatie en de uitvoering van de schoolbezoeken. Namens de CVZ is Roel Brocx hiervoor de contactpersoon. Roel is tevens één van de gidsen van ons landgoed. Informatie kan alleen per mail aangevraagd worden. E-mail: ln.raa7zvc@tsag (onder vermelding van Landgoed Huis Sevenaer).

Plaats: Landgoed Huis Sevenaer.
Duur: 6 kwartier op dinsdag- en donderdagmiddagen in april, mei en juni.
Kosten: € 50,- voor lesmateriaal e.d., te verrekenen met CVZ.