Polderhuis, Markt 25

Rijksmonument, gebouwd rond 1600

In de 17e eeuw waren hier Pruisische bestuursambtenaren gehuisvest. Het pand stond al bekend onder de namen: ‘Rentmeesterhuis’ en ‘Boer Jan Vermeerhuis’ toen Jan Arend Pieter Vermeer het huis kocht in 1764. In 1868 kocht Jhr. Jan van Nispen van Sevenaer het complex. Landbouwopzichter Jacobus Gal woonde er tot 1880. Van 1918 tot 1930 werd het pand verhuurd aan het Polderbestuur van de Liemers. Zo komt het gebouw aan de huidige naam: Polderhuis.

Na het polderbestuur heeft het pand dienstgedaan als fabriek, opslagruimte, kantoor, verenigingsruimte, daklozenopvang, kraakpand, wereldwinkel, stadsbrouwerij, woning en landgoedwinkel. Na een grondige restauratie is in het historische pand sinds 2015 een restaurant gevestigd.

.

Gerelateerde berichten

Moestuin Deelhoven LHS

Moestuin Deelhoven

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

Markt 33 LHS

Markt 33

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.

Marechausseekazerne LHS

Marechausseekazerne, Markt 31

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was.

Timmermanswerkplaats LHS

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal