Search
Close this search box.

Natuur

Beleef onze natuur

Landgoed Huis Sevenaer omvat een parkbos, boomgaarden, graslanden, akkers en een tuinbouwcomplex. Het parkbos is in de 19e eeuw aangelegd en is rijk aan stinsenplanten. Stinsenplanten zijn veelal voorjaarsbloeiers die destijds zijn aangeplant om te laten verwilderen. Er staan veel sneeuwklokjes, bosanemoon en daslook. Meer bijzondere soorten, zoals holwortel, maarts viooltje, kievitsbloem en bostulp komen ook voor. Het parkbos is een zeer vochtig bos met kenmerkende soorten, zoals gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk en muskuskruid.

Unieke flora & fauna

In het parkbos en daarbuiten staan veel oude bomen die onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke parkaanleg, zoals onder meer plataan, mammoetboom en treurbeuk. Opvallend is de groep steeneiken aan de zijde van de Wittenburgstraat. Deze eiken komen van oorsprong uit het Middellandse zeegebied en behouden zomer en winter blad.

Het landgoed is een geheel van graslanden, akkers en tuinland. Tussen de akkers en graslanden zijn veel soortenrijke hagen, singels en boomgaarden. Het geheel vormt een waardevol complex waarin veel flora en fauna voorkomt. De graslanden op het landgoed zijn zeer bloemrijk. Op het landgoed komen onder meer gewone vogelmelk, gulden sleutelbloem, klavervreter en knoopkruid voor. In de akkers en in de tuinderij komen ook nog bijzondere akkerplanten voor. Onderdeel van de akkers vormen bloemrijke akkerranden. Deze akkerranden dragen bij aan natuurlijke plaagbeheersing, bestuiving van gewassen en voer voor overwinterende vogels.  

Waardevolle natuur

Het landgoed (47 ha), tussen binnenstad van Zevenaar en spoorlijnen, valt onder de natuurschoonwet (NSW). I.v.m. de bijzondere natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft het terrein de status ‘niet openbaar toegankelijk’. Daarnaast ontvangt het landgoed voor de instandhouding van de waardevolle natuur en landschap een subsidie Natuurbeheer (SNL).