Search
Close this search box.

Een evenwichtig ecosysteem

Landgoed Huis Sevenaer is een kasteelboerderij: een kasteel of versterkt huis waarvan de eigenaar (een deel van) de landbouwgronden in eigen beheer heeft. Bovendien is het een gemengd biologisch bedrijf. We laten landbouwproductie samengaan met hoge ecologische waarden. We gebruiken dus geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het landgoed is Skal gecertificeerd. Het voldoet daarmee aan de regels van de onafhankelijk toezichthouder, Skal Biocontrole. Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat onze producten echt biologisch zijn. 

Het landgoed bestaat deels uit oud bos met grote bomen waar, door beperkt ingrijpen, een veelzijdige flora en fauna is ontstaan. Hierdoor vind je op het landgoed een ecologisch evenwicht waarbij de voor landbouw schadelijke dieren in toom worden gehouden door hun natuurlijke vijanden.

In 1960 maakt Jonkheer Van Nispen van Sevenaer de bewuste keuze om een grote diversiteit van levensvormen mogelijk te maken. In, op en boven de grond. Hoewel het bedrijf door de jaren heen kleiner in omvang is geworden heeft zij haar diversiteit aan bedrijfstakken behouden. Het bedrijf is samengesteld uit akkers, weilanden, tuinen, boomgaarden, bos, heggen, water en gebouwen. Op zich biedt ieder onderdeel verschillende mogelijkheden voor flora en fauna. De teeltmethode heeft hier een sterk stimulerende werking op. Samen versterken ze elkaar en is er een grotere diversiteit mogelijk. Als hier met zorg mee wordt omgegaan tenminste.

EKO

Diversiteit

In een brief uit 1969 stelt de Jonkheer:
“Per definitie kan de methode als volgt worden geformuleerd: een zodanige methode van telen, dat de teelt een integraal bestanddeel vormt van de ecologie. Het woord integreren heeft daarbij altijd een positieve betekenis”.
Samengevat; omdat de natuur geïntegreerd wordt met de cultuurgewassen noemde hij het de ‘geïntegreerde teeltmethode’. Geïnspireerd op de visie van de jonkheer werken wij aan de realisatie van een landgoed dat zelfvoorzienend functioneert. Gebaseerd op een evenwichtig syteem van landbouw en natuur.
  • Door haar kennis over natuurlijke landbouw over te dragen heeft Landgoed Huis Sevenaer een educatieve functie;
  • Door het samenbrengen van ondernemers, vrijwilligers, natuurliefhebbers, medewerkers en bezoekers heeft zij een sociale functie;
  • Door het behoud levert zij een cultuur-historische bijdrage.

In beeld

Bekijk onderstaande korte teaser voor een impressie

Video's
1/3 videos
1
Zonder ondertiteling
Zonder ondertiteling
00:54
2
Met NL ondertiteling
Met NL ondertiteling
3
Met DE ondertiteling
Met DE ondertiteling

Gezonde en duurzame voedselproductie

Moestuin Deelhoven

Smaakvolle en verse biologische groenten en fruit, dat is waar onze tuinderij voor staat.

Verse groente en kruiden ook in uw eigen keuken

De ommuurde moestuin Deelhoven maakt sinds 1785 onderdeel uit van de kasteel boerderij Huis Sevenaer. Samen met de vrijwilligers telen we op Deelhoven groenten en kruiden. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en voeden de bodem met stalmest van onze eigen koeien.

De producten worden geleverd aan restaurant Eet-Lokaal en in het seizoen ook rechtstreeks aan particulieren verkocht.

De boomgaard

De oogst van het landgoed wordt in het seizoen, vers én als sap verkocht.

Volop oude rassen

Er zijn drie boomgaarden op het landgoed. De meest opvallende ligt in de hoek tussen de Babberichseweg en de (parkeerplaats aan) de Didamsestaat. In deze boomgaard staan bekende oudere rassen zoals Goudreinet, Bellefleur, Notarisappel en Cox.

In het voorjaar is het een bloemenzee aan bloesem. Daarna bloeit onder de bomen een kruidenrijke vegetatie die voedsel biedt aan vlinders en andere insecten. Deze kruidlaag biedt schuil- en broedgelegenheid aan vogels. Na het broedseizoen (vanaf eind juli) worden de boomgaarden deels gemaaid om er tijdens de oogst en later voor de snoei, eenvoudig bij te kunnen.

De boomgaard ‘Achter het Bos’ en achter kwekerij Deelhoven is niet zichtbaar van buitenaf. Hier staan peren, appels, kweeperen en pruimen. Een derde oude boomgaard, bestaande uit 6 bomen, biedt jaarrond beschutting aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. De bomen worden hier niet meer gesnoeid en de ondergroei niet gemaaid. Ook tussen de biologische akkers staan rijen fruitbomen en een aantal solitaire bomen.

De Tuinderij

Smaakvolle en verse biologische groenten en fruit, dat is waar onze tuinderij voor staat.

Smaakvolle en verse biologische groenten en fruit

Met 2 hectare grond die al 46 jaar biologisch wordt onderhouden hebben wij een uitstekende vruchtbare basis om puur & biologisch te telen. Dat wil zeggen dat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en de bodem voeden met de stalmest van onze eigen koeien en rekening houden met waardevolle (on)kruiden rond de akkers. 

De tuinbouwpercelen zijn onderdeel van een gemengd bedrijf, onderdeel van de kringloop op het Landgoed. Zo worden onze overschotten voer en gaat de mest van de koeien op het land.

Onze tuinder, René Verstraeten, is een ervaren biologische teler. Hij bewerkt de grond zo dat zij mooie en smakelijke groenten voortbreng én dat de conditie van de grond verbeterd. In moestuin Deelhoven telen vrijwilligers, onder aansturing van René, de wat fijnere groenten en kruiden. 

De oogst wordt afgezet aan collega’s in de omgeving via BPA, aan restaurant Eet Lokaal en zomers op vrijdagen direct aan particuliere klanten uit de omgeving.

Veeteelt & Akkerbouw

Met veel liefde en zorg heeft Joyce van Katwijk in de afgelopen 20 jaar een prachtige kudde gefokt.

Piëmontese runderen en kruidenrijk hooiland

Op het landgoed is een kudde van 40 Piemontese runderen aanwezig. Zomers lopen de koeien in de weidegronden rond de Babberichseweg. In de winter staan de koeien in de stal aan de Wittenburgstraat. Het voer bestaat hoofdzakelijk uit eigen geteelde grassen, aangevuld met kruidenrijk klaver, voerderbieten en groenteoverschot van de moestuin en restaurant Eet-Lokaal.


Af en toe wordt een koe geslacht, het vlees wordt verkocht aan Restaurant Eet-Lokaal. De mest van de koeien wordt verzameld op de mestvaalt achter de stal. In het voorjaar is de mest al flink gecomposteerd en wordt het over het land verspreid.

Dat is het begin van de kringloop. Deze mest bevordert het bodemleven, wat goed is voor planten, vogels en kleine zoogdieren. De weilanden en percelen grasland dienen niet alleen als zomerverblijf en voedselvoorziening voor de koeien maar door de plantensoorten rijkdom (kruidenrijk hooiland) vormt het ook een biotoop voor insecten en vogels.

Op onze akkers wordt grasklaver voor de koeien, maar ook gerst, tarwe en luzerne geteeld. Wij streven naar een optimaal ecologisch evenwicht door veel aandacht te besteden aan de flora en fauna om de (randen van de) akkers heen. Op hun beurt vormen die een leefgebied voor bijen, vlinders, vogels en zoogdieren.

 

De imkerij

Het doel van de imkerij is het blijvend zorgen voor gezonde, vitale en sterke bijenvolken.

Respect voor de honingbijen op het landgoed

De honingbijen op Landgoed Huis Sevenaer zijn onlosmakelijk verbonden met hun directe omgeving, en vervullen daarin een zeer belangrijke rol. Hoewel we het meestal hebben over een bijenvolk, vinden wij het beter om te spreken over de ‘imme’. 
De imme bestaat namelijk naast het volk in haar (natuurlijk) behuizing op een specifieke plek, ook uit haar verzorgingsgebied die tijdens de zomerperiode wel tot 28km2 groot kan zijn. 

De bijen op het landgoed worden behandeld met respect voor hun aard en natuurlijk gedrag, en worden daarbij zo min mogelijk gestoord dan wel beperkt in hun activiteit. Zo mag een volk bijvoorbeeld zelf haar raat bouwen, zelf bepalen hoeveel darren (mannetjes bijen) ze voortbrengt, en komt ze de winter zoveel mogelijk door op eigen honing.

Het doel van de imkerij is het blijvend zorgen voor gezonde, vitale en sterke bijenvolken. Honingwinning is daarbij van ondergeschikt belang, en alleen na een overvloedige drachtperiode waarbij er in korte tijd heel veel nectar wordt gehaald, kan besloten worden om de daaruit bereide honing deels af te nemen. Uitgangspunt is dat dit maximaal één keer per jaar gebeurt en nooit later dan eind juni, zodat er voor de bijen voldoende tijd over blijft om de wintervoorraad aan te leggen. De gewonnen honing wordt incidenteel voor de verkoop aangeboden tijdens de Open Dagen op het Landgoed.

Wilt u meer weten over de bijen op het Landgoed, stuur dan een mail naar één van onze imkers via imkerij@https://www.huissevenaer.nl

De tuinderij

Rijk assortiment en alles vers en biologisch.

Onbespoten biologische groenten van de tuinderij

Op de tuinderij van Landgoed Huis Sevenaer kweken wij onbespoten, biologische groenten en bloemen. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en de bodem wordt gevoed met stalmest van onze eigen koeien.

Ons assortiment bestaat uit aardappelen, andijvie, bieten, bloemkool, groene asperges, knoflook, knolselderij, palmkool, paprika, pastinaak, peulen, pompoenen, rode kool, rucola, schorseneer, spinazie, spitskool tomaten, tuinbonen, ui en veldsla. Alles krakend vers en met super veel smaak. De producten worden onder andere geleverd aan restaurant Eet-Lokaal. 

In het seizoen (half mei t/m oktober) verkopen wij rechtstreeks aan particulieren vanuit moestuin Deelhoven (adres Markt 33). De ingang van de moestuin en de landgoedwinkel vindt u in de bocht van de Wittenburgstraat-Markt, direct achter de Andreaskerk.