Landgoed Huis Sevenaer

Naar het gedachtegoed van de  Jonkheer van Nispen, nog steeds zijn tijd ver vooruit.

Een oorspronkelijke kasteelboerderij

Landgoed Huis Sevenaer was oorspronkelijk, eind 14e eeuw, een versterkt kasteel met bijbehorende landerijen. In 1785 komt Huis Sevenaer in het bezit van de familie van Nispen en eind 1947 neemt jonkheer H. van Nispen het beheer over. Huis Sevenaer is uniek omdat het de laatste oorspronkelijke kasteelboerderij is met haar agrarische bedrijfsvoering, die in de Middeleeuwen al is ontstaan, tot op de dag van vandaag in eigen beheer.

Huis Sevenaer is een gemengd biologisch bedrijf met groenten, fruit, graan en vee. Het bedrijf laat landbouwproductie samengaan met hoge ecologische waarden. Het landgoed bestaat deels uit oud bos met grote bomen waar, door beperkt ingrijpen, een veelzijdige flora en fauna is ontstaan. Op het landgoed vind je een ecologisch evenwicht waarbij de voor landbouw schadelijke dieren in toom worden gehouden door hun natuurlijke vijanden.

In beeld

Bekijk onderstaande korte teaser voor een impressie

Video's
1/3 videos
Zonder ondertiteling
Zonder ondertiteling
01:16
Met NL ondertiteling
Met NL ondertiteling
Met DE ondertiteling
Met DE ondertiteling

Cultureel erfgoed

Beleef het landgoed virtueel, klik op de interactieve plattegrond

Wil je een indruk krijgen van wat er tijdens een excursie zoal te beleven is? Bekijk dan de filmpjes op deze interactieve kaart. Ieder filmpje belicht één van de thema’s:
 
  1. Welkom bij Landgoed Huis Sevenaer
  2. Huis Sevenaer en koetshuis
  3. de Jonkheer
  4. Tuinderij en boomgaard
  5. Deelhoven en bijenstal
  6. Rijksmonumenten

Het landgoed is niet vrij toegankelijk. Kijk in de landgoedagenda voor de mogelijkheden om aan een reguliere excursie deel te nemen of informeer naar de mogelijkheden om voor jouw groep een excursie op maat te organiseren. 

Op het landgoed vind je maar liefst 23 rijksmonumenten en negen hiervan zijn nader beschreven.

Camera:
Ruben van Herpen
Filmmaker:
Olga Tops
Voice-over:
Martien op 't Hof
Ontwerp kaart:
windkracht20
Met medewerking van diverse vrijwilligers en medewerkers van Landgoed Huis Sevenaer.
Deze interactieve kaart met filmpjes werd mede mogelijk gemaakt door het Themafonds Erfgoedvrijwilligers.
Erfgoed Vrijwilligers

Monumenten

Monumenten Landgoed Huis Sevenaer

Landgoed Huis Sevenaer kent 23 Rijksmonumenten. Negen van deze monumenten staan aan de Wittenburgstraat en Markt. Benieuwd naar de geschiedenis van deze panden? Klik op de foto en ontdek meer.

Koestal LHS
04

Koestal, Wittenburgstraat 13

Dit gebouw hoorde oorspronkelijk bij het Polderhuis (Markt 25), waarschijnlijk deed het dienst als paardenstal. In 1868 kwam het pand in eigendom van het landgoed toen Jonkheer Jan van Nispen van Sevenaer het Polderhuis kocht.
Muur en binnenplaats LHS
08

Muur en binnenplaats tussen Polderhuis en Koestal

Voor het eerst gerestaureerd door Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer in 1961. De eikenhouten deuren zijn gemaakt van de oude kerkbanken die uit de St. Andreas kerk verwijderd werden. De Jonkheer vond het zonde van het mooie eikenhout en gebruikte het voor deze deuren
Dienstwoningen LHS
15a

Dienstwoningen, Wittenburgstraat 7 en 9

De huizen dienden als dienstwoningen voor de koetsier en de tuinman van Landgoed Huis Sevenaer en zijn eind 19e eeuw voor de eerste keer gerestaureerd. Op de plek waar nu de keuken aan de achterzijde is, was ruimte voor een koe of een geit.
Markt 33 LHS
16

Markt 33

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.
Marechausseekazerne LHS
17

Marechausseekazerne, Markt 31

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was.
Timmermanswerkplaats LHS
18

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal
Pastorie LHS
19

Pastorie, Markt 27

Het gebouw stamt waarschijnlijk uit begin 15e eeuw, wat aan het metselwerk van een binnenmuur is af te leiden. In de 17e eeuw is het ingrijpend verbouwd en in de 18e eeuw zijn er nieuwe vensters uitgehouwen. In de 19e eeuw is de kapconstructie (verlaagd) aangepast bij het verhogen van de voorgevel.
Polderhuis LHS
20

Polderhuis, Markt 25

In de 17e eeuw waren hier Pruisische bestuursambtenaren gehuisvest. Het pand stond al bekend onder de namen: ‘Rentmeesterhuis’ en ‘Boer Jan Vermeerhuis’ toen Jan Arend Pieter Vermeer het huis kocht in 1764. In 1868 kocht Jhr. Jan van Nispen van Sevenaer het complex.
Moestuin Deelhoven LHS
22

Moestuin Deelhoven

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

1. Welkom bij Landgoed Huis Sevenaer

2. Hooge Huis en koetshuis

3. de Jonkheer

4. Tuinderij en boomgaard

5. Deelhoven en bijenstal

6. Rijksmonumenten