Jonkheer H. van Nispen

Hij was zijn tijd ver vooruit

Foto: Bas van Spankeren

Jonkheer Huub van Nispen van Sevenear (29 mei 1919–10 augustus 2012)

Huis Sevenaer is sinds 1785 in bezit van de familie Van Nispen. De oudste delen van het kasteel dateren uit de 14e eeuw. Het is de laatste oorspronkelijke kasteelboerderij van Nederland.

Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer neemt in 1947 het beheer over van zijn oom en twee tantes. Het Landgoed is dan ongeveer 120 hectare groot. Jonkheer Huub van Nispen heeft geen landbouwopleiding of ervaring, maar wordt al snel gegrepen door het landgoed. Mede door zijn plezier in mechanisatie (en ervaring met het sleutelen aan auto’s) wordt het landbouwbedrijf gemoderniseerd en gaat de jonkheer op zoek naar passende systemen voor bodembewerking waarbij de structuur van de kleigrond intact blijft.

De agrarische bedrijfsvoering komt steeds meer in eigen beheer en de jonkheer ontwikkelt een visie waarin landbouw en natuur zich in elkaars voordeel ontwikkelen. Zijn visie is deels gebaseerd op zijn christelijke achtergrond en deels op zijn persoonlijke zorgen om de intensivering van de landbouw en de onzorgvuldige omgang met natuur en milieu. Hij zet zich volledig in om het landgoed een geheel te houden met als droom een zelfvoorzienende kasteelboerderij met een voorbeeldfunctie als evenwichtig systeem tussen de panden, de natuur en de landbouw.

Jonkheer met Loetje

De jonkheer is initiatiefnemer en voortrekker op het gebied van zuivelverwerking en samenwerking met een molenaar en bakker voor de verwerking van graan tot brood. De levering van biologische groenten, witlof, vruchten(sap) en eigen brood strekt zich in de jaren 70 uit tot midden- en west-nederland.

Door langslepende onenigheid over uitbreiding van stad en bedrijventerrein, verliest het landgoed ruim de helft van zijn gronden en een groot deel van de financiële reserves. De ontwikkelingen op het landgoed staan decennia lang vrijwel stil en delen van het landgoed kampen met achterstallig onderhoud en beheer.

Jonkheer van Nispen van Sevenaer is in 2012 overleden. Sindsdien zet Landgoed Huis Sevenaer zich in voor een zelfstandige rendabele toekomst van de kasteelboerderij, voortbouwend op het gedachtegoed van de Jonkheer.

landgoed huis sevenaer

de adellijke familie Van Nispen

Nieuwsgierig naar de genealogie en geschiedenis van de familie Van Nispen?
Neem dan ook eens een kijkje op de website van de familievereniging.