Organisatie

Doel en bestuurders van De Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie

Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie

Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer heeft het landgoed na gelaten aan de Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. Hierbij heeft de Stichting als doel meegekregen om Landgoed Huis Sevenaer “als monument van geschiedenis en kunst en de daarbij behorende bossen en landerijen, waaronder begrepen het land- en tuinbouwbedrijf en de daarin toegepaste geïntegreerde teeltmethode, als natuur- en landschapsreservaat voor de gemeenschap te bewaren”.

Kort gezegd, richt de Stichting zich daarbij op:

1. het behoud van de aanwezige ecologische- en cultuurhistorische waarden;
2. het behoud van de historische gebouwen, natuurgebieden en terreinen van landschappelijke waarde;
3. het instandhouden van het archief van het Huis Sevenaer;
4. het instandhouden van de inrichting van Huis Sevenaer, dit alles in de geest van jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer.

De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onderstaand vind je onze ANBI- en financiële gegevens.


Bestuurders van de stichting

  • Henk Reimert, voorzitter
  • Tom van Geemen, penningmeester
  • Mathijs Gerritsen, secretaris
  • Joyce Van Katwijk, lid
  • Adriaan Blokland, lid
  • Frans van Nispen tot Pannerden, lid

 

BV Huys Sevenaer

De exploitatie van het landgoed is ondergebracht in B.V. Landgoed Huys Sevenaer. De directeur van het de B.V. is Erwin Grob. Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie is enig aandeelhouder van deze B.V.

Het beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie ontvangt voor de werkzaamheden van de stichting geen beloning. Erwin Grob is sinds 1 januari 2023 directeur van de B.V. Landgoed Sevenaer en ontvangt daarvoor een vergoeding.


 

Onze ANBI Gegevens:

RSIN-nummer
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting Huub van Nispen van Sevenaer Memorie is 815802821.

Contactgegevens
Correspondentieadres: Postbus 2061  6900 CB Zevenaar  0316 52 35 29
Bezoekadres:  Wittenburgstraat 11  6901 AN Zevenaar

 


 

Financiële Gegevens:

Jaarverslag 2022 Memorie
Standaardformulier Publicatieplicht