Organisatie en ANBI

De Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie heeft de ANBI-status. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie

Jonkheer Huub van Nispen heeft het landgoed na gelaten aan de Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. De stichting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Onderaan vindt u onze ANBI gegevens en de financiële gegevens. Daarnaast heeft deze stichting de aandelen van BV Huys Sevenaer in haar bezit.

BV Huys Sevenaer

De exploitatie van het landgoed is ondergebracht in B.V. Landgoed Huys Sevenaer. Ook bezit zij de diverse onderdelen van het landgoed. De huidige directeur van het deze BV betreft Erwin Grob.

Stichting Behoud Landgoed Sevenaer

Ten slotte bestaat de Stichting Behoud Landgoed Sevenaer. De Stichting Behoud Landgoed Sevenaer heeft als doel de duurzame instandhouding van de landerijen, gebouwen en opstallen, en cultuurhistorische en natuurwaarden van het landgoed Huis Sevenaer te bevorderen. Om dit te bereiken is er in 2018 een toekomstvisie ontwikkeld. Tevens worden er per jaar onderdelen van het landgoed gerestaureerd.

Brede achterban

Op het landgoed zijn verschillende mensen actief. Denk aan de veeverzorgers, tuinder, de exploitanten in de panden en uiteraard de vele vrijwilligers! Samen wordt het gedachtegoed van de Jonkheer in praktijk gebracht. In samenspraak met overheden en subsidieverstrekkers, met name de provincie Gelderland, de gemeente Zevenaar, het EU projectteam SHARE en de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, wordt het landgoed tot bloei gebracht.

 


 

Onze ANBI Gegevens:

RSIN-nummer
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting Huub van Nispen van Sevenaer Memorie  is 815802821.

Correspondentieadres
Postbus 2061  6900 CB Zevenaar  0316 52 35 29
Bezoekadres  Wittenburgstraat 11  6901 AN Zevenaar

Bestuurders van de stichting

  • Henk Reimert, voorzitter
  • Tom van Geemen, penningmeester
  • Mathijs Gerritsen, secretaris
  • Joyce Van Katwijk, lid
  • Adriaan Blokland, lid
  • Frans van Nispen tot Pannerden, lid


Het beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt voor de werkzaamheden van de stichting geen beloning. Erwin Grob is sinds 1 januari 2023 directeur van de BV Landgoed Sevenaer en ontvangt daarvoor een managementvergoeding. De Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie heeft 100% van de aandelen van de BV.

 


 

 

Financiële Gegevens:

Jaarrekening 2021 Memorie
Bestuursverslag 2019 Memorie 
Begroting 2020