Beleef onze natuur

Landgoed Huis Sevenaer omvat een parkbos, boomgaarden, graslanden, akkers en een tuinbouwcomplex. Het parkbos is in de 19e eeuw aangelegd en is rijk aan stinsenplanten. Stinsenplanten zijn veelal voorjaarsbloeiers die destijds zijn aangeplant om te laten verwilderen. Er staan veel sneeuwklokjes, bosanemoon en daslook. Meer bijzondere soorten, zoals holwortel, maarts viooltje, kievitsbloem en bostulp komen ook voor. Het parkbos is een zeer vochtig bos met kenmerkende soorten, zoals gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk en muskuskruid.

Unieke flora & fauna

In het parkbos en daarbuiten staan veel oude bomen die onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke parkaanleg, zoals onder meer plataan, mammoetboom en treurbeuk. Opvallend is de groep steeneiken aan de zijde van de Wittenburgstraat. Deze eiken komen van oorsprong uit het Middellandse zeegebied en behouden zomer en winter blad.

Het landgoed is een geheel van graslanden, akkers en tuinland. Tussen de akkers en graslanden zijn veel soortenrijke hagen, singels en boomgaarden. Het geheel vormt een waardevol complex waarin veel flora en fauna voorkomt. De graslanden op het landgoed zijn zeer bloemrijk. Op het landgoed komen onder meer gewone vogelmelk, gulden sleutelbloem, klavervreter en knoopkruid voor. In de akkers en in de tuinderij komen ook nog bijzondere akkerplanten voor. Onderdeel van de akkers vormen bloemrijke akkerranden. Deze akkerranden dragen bij aan natuurlijke plaagbeheersing, bestuiving van gewassen en voer voor overwinterende vogels.  

Waardevolle natuur

Het landgoed (47 ha), tussen binnenstad van Zevenaar en spoorlijnen, valt onder de natuurschoonwet (NSW). I.v.m. de bijzondere natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft het terrein de status ‘niet openbaar toegankelijk’. Daarnaast ontvangt het landgoed voor de instandhouding van de waardevolle natuur en landschap een subsidie Natuurbeheer (SNL).

Moestuin Deelhoven

Smaakvolle en verse biologische groenten en fruit, dat is waar onze tuinderij voor staat.

Verse groente en kruiden ook in jouw eigen keuken

De verse groenten, fruit en kruiden in onze Landgoedwinkel worden geteeld in de ommuurde moestuin Deelhoven en op onze tuinderij. Deelhoven ligt erg beschut.

Als gevolg van deze ligging leent deze locatie zich perfect voor de teelt van kleinfruit, kruiden en de fijnere teelten.

De boomgaard

De oogst van het landgoed wordt in het seizoen, vers én als sap verkocht.

Volop oude rassen

Op het landgoed zijn diverse boomgaarden. In de boomgaarden staat een variëteit aan rassen, zoals bijvoorbeeld Goudreinet, Bellefleur, Notarisappel en Cox..

In het voorjaar is het een bloemenzee aan bloesem. Daarna bloeit onder de bomen een kruidenrijke vegetatie die voedsel biedt aan vlinders en andere insecten. Deze kruidlaag biedt schuil- en broedgelegenheid aan vogels.

De boomgaard ‘Achter het Bos’ en achter kwekerij Deelhoven is niet zichtbaar van buitenaf. Hier staan peren, appels, kweeperen en pruimen. Een derde oude boomgaard, bestaande uit 6 bomen, biedt jaarrond beschutting aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. De bomen worden hier niet meer gesnoeid en de ondergroei niet gemaaid. Ook tussen de biologische akkers staan rijen fruitbomen en een aantal solitaire bomen.

Veeteelt & Akkerbouw

Met veel liefde en zorg heeft Joyce van Katwijk in de afgelopen 20 jaar een prachtige kudde gefokt.

Piëmontese runderen en kruidenrijk hooiland

Op het landgoed is een kudde van 40 Piemontese runderen aanwezig. Zomers lopen de koeien in de weidegronden rond de Babberichseweg. In de winter staan de koeien in de stal aan de Wittenburgstraat. Het voer bestaat hoofdzakelijk uit eigen geteelde grassen, aangevuld met kruidenrijk klaver, voerderbieten en groenteoverschot van de moestuin en restaurant Eet-Lokaal.


Af en toe wordt een koe geslacht, het vlees wordt verkocht aan Restaurant Eet-Lokaal. De mest van de koeien wordt verzameld op de mestvaalt achter de stal. In het voorjaar is de mest al flink gecomposteerd en wordt het over het land verspreid.

Dat is het begin van de kringloop. Deze mest bevordert het bodemleven, wat goed is voor planten, vogels en kleine zoogdieren. De weilanden en percelen grasland dienen niet alleen als zomerverblijf en voedselvoorziening voor de koeien maar door de plantensoorten rijkdom (kruidenrijk hooiland) vormt het ook een biotoop voor insecten en vogels.

Op onze akkers wordt grasklaver voor de koeien, maar ook gerst, tarwe en luzerne geteeld. Wij streven naar een optimaal ecologisch evenwicht door veel aandacht te besteden aan de flora en fauna om de (randen van de) akkers heen. Op hun beurt vormen die een leefgebied voor bijen, vlinders, vogels en zoogdieren.

 

De tuinderij

Rijk assortiment en alles vers en biologisch.

Onbespoten biologische groenten van de tuinderij

De meer grove teelten staan op de tuinderij aan de Babberichseweg. In de tuinderij komen zeldzame akkerkruiden voor welke steeds zeldzamer worden. Op de tuinderij van Landgoed Huis Sevenaer kweken wij onbespoten, biologische groenten en bloemen. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en de bodem wordt gevoed met stalmest van onze eigen koeien.

Ons assortiment bestaat uit aardappelen, andijvie, bieten, bloemkool, groene asperges, knoflook, knolselderij, palmkool, paprika, pastinaak, peulen, pompoenen, rode kool, rucola, schorseneer, spinazie, spitskool tomaten, tuinbonen, ui en veldsla. Alles krakend vers en met super veel smaak. De producten worden onder andere geleverd aan restaurant Eet-Lokaal. 

De producten worden verkocht in onze Landgoedwinkel. In het seizoen (half mei t/m oktober) verkopen wij rechtstreeks aan particulieren vanuit moestuin Deelhoven (adres Markt 33). De ingang van de moestuin en de landgoedwinkel vind je in de bocht van de Wittenburgstraat-Markt, direct achter de Andreaskerk.