Markt 33

Rijksmonument, gebouwd laat 18e eeuw

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.

In 1947 is het pand verbouwd tot woning en werkruimte. Er woonden diverse notabelen uit de Zevenaarse gemeenschap waaronder tandarts Meerendonk in de jaren ‘50 en apotheker Van der Woude begin jaren ’60. Daarna woonde en werkte er het kunstenaarsechtpaar Sieger en White tot ongeveer 2010. Kunstwerken van dit echtpaar maken deel uit van de collectie van het Liemers Museum en hangen in de openbare ruimtes van het gemeentehuis.

Het pand staat op de lijst om in de toekomst gerestaureerd te worden.

Gerelateerde berichten

Moestuin Deelhoven LHS

Moestuin Deelhoven

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

Marechausseekazerne LHS

Marechausseekazerne, Markt 31

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was.

Timmermanswerkplaats LHS

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal

Pastorie LHS

Pastorie, Markt 27

Het gebouw stamt waarschijnlijk uit begin 15e eeuw, wat aan het metselwerk van een binnenmuur is af te leiden. In de 17e eeuw is het ingrijpend verbouwd en in de 18e eeuw zijn er nieuwe vensters uitgehouwen. In de 19e eeuw is de kapconstructie (verlaagd) aangepast bij het verhogen van de voorgevel.