Marechausseekazerne, Markt 31

Rijksmonument, gebouwd rond 1600

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was. Waar nu een hek staat, was dit pand voorheen vrijwel tegen het naastliggende pand Markt 33 aangebouwd. In de eerste helft van de 19e eeuw was het een woonhuis en tevens artsenpraktijk van dokter Vermeer. Hij werd stadsgeneesheer. Zijn vader woonde in die tijd in het Polderhuis (Markt 25).

Toen de marechausseebrigades in 1890 werden opgericht werd dit pand een kazerne tot 1922. Hieraan ontleent het de naam ‘Marechausseekazerne’. Daarna werd het verbouwd tot woonhuis. In de 60-er jaren kwam de firma Kusters-Buis erin als huurder, later Kusters-Knol. Het pand is particulier bewoond en staat op de lijst om in de toekomst gerestaureerd te worden.

Gerelateerde berichten

Moestuin Deelhoven LHS

Moestuin Deelhoven

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

Markt 33 LHS

Markt 33

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.

Timmermanswerkplaats LHS

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal

Pastorie LHS

Pastorie, Markt 27

Het gebouw stamt waarschijnlijk uit begin 15e eeuw, wat aan het metselwerk van een binnenmuur is af te leiden. In de 17e eeuw is het ingrijpend verbouwd en in de 18e eeuw zijn er nieuwe vensters uitgehouwen. In de 19e eeuw is de kapconstructie (verlaagd) aangepast bij het verhogen van de voorgevel.