Kunstevenement Vreugdevolle inspiratie

Buitenkans op kasteelboerderij, oproep aan alle kunstenaars!

Zoals u wellicht uit verschillende media hebt opgepikt, wordt vanuit het Landgoed Huis Sevenaer (LHS) vanaf 29 mei 2019 een jaar lang aandacht besteed aan het feit dat het op die datum precies 100 jaar geleden is dat Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer geboren werd. Hij streed 65 jaar lang voor het behoud van het landgoed als kasteelboerderij en ontwikkelde zijn visie op de balans tussen voedselproductie en natuur. Daarbij komen begrippen als duurzaamheid, ecologie, biologisch etc. aan de orde, die ook nu zeer actueel zijn.

Als één van de activiteiten in dit 100e geboortejaar organiseren we vanuit LHS een creativiteitscyclus, onder de subtitel ‘vreugdevolle inspiratie’.

Hierbij aan u kunstenaar de oproep, in dit kader u aan te melden mee te doen om een ‘door het landgoed geïnspireerd’ kunstwerk te vervaardigen. We zien alle opgaven van mogelijke kunstdisciplines, niveaus en geledingen uit de maatschappij blij en vreugdevol tegemoet. We beogen daarbij een zo groot mogelijke diversiteit.

Het werkt als volgt van binnen naar buiten;
Dinsdag 10 september Aanmelding.
We ontvangen graag van u als kunstenaar uiterlijk 10 september uw aanmelding via onderstaand aanmeldformulier.

Zaterdag 26 oktober De dag van de inspiratie.
Nadat de selectie heeft plaatsgevonden van binnengekomen aanmeldingen wordt u als verkozen kunstenaar uiterlijk 1 oktober uitgenodigd voor de inspiratieochtend op 26 oktober. Deze vindt op het landgoed zelf plaats, waar u gelegenheid krijgt verrukt ronddwalend uw persoonlijke inspiratie voor een kunstwerk op te doen. Middels een kleine boeiende lezing krijgt u veel interessants te horen: informatie over het landgoed en over de visie van Jonkheer van Nispen van Sevenaer, die zijn tijd ver vooruit was! Ter versterking van uw verbeelding…

Zaterdag 23 november De dag van het podium.
De kunstenaars worden uitgenodigd om hun geïnspireerde kunstuitingen te komen presenteren/ exposeren. Tegelijk met een beperkt gezelschap genodigden in de ochtend. Zaterdagmiddag is de mogelijkheid voor het bredere publiek om te komen genieten van deze resultaten. (Ook na 23 november zijn er mogelijkheden om te exposeren voor het bredere publiek).

Er is geen enkele sprake van competitie en dus ook geen prijsuitreiking; Deelnemen en de publiciteit die het oplevert vormen de natuurlijke ‘beloning’. De kunstuitingen blijven ook eigendom van de makers.

in stilte...
nazomeren 
hoor de lokroep
herfst en hemelsbreed!

Kunstenaars, wij zien zeer naar uw aanmelding uit!
Anja van Norel, Landgoed Huis Sevenaer

WE ZIJN ZEER VERHEUGD OVER HET GROTE AANTAL AANMELDINGEN; DE INSCHRIJVING IS INMIDDELS GESLOTEN

Gerelateerde berichten

Huis Sevenaer winter

LandGoed Info – nov ’23

Er staat weer veel te gebeuren op het landgoed dit jaar. Met deze LandGoed Info houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Tuinderij Landgoed Huis Sevenaer

LandGoed Info – aug ’23

Er staat weer veel te gebeuren op het landgoed dit jaar. Met deze LandGoed Info houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Mc cormick W9

De zware trekker van de jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer

In 1947 werd de Jonkheer van Nispen eigenaar van huis Sevenaer en was daarom die tijd ook op zoek naar een trekker waarmee hij zijn landerijen kon bewerken. Hij reisde af naar Den Haag naar het rijksbureau voor metalen waar trekkers te koop zouden zijn.