Koestal, Wittenburgstraat 13

Rijksmonument, gebouwd rond 1600

Dit gebouw hoorde oorspronkelijk bij het Polderhuis (Markt 25), waarschijnlijk deed het dienst als paardenstal. In 1868 kwam het pand in eigendom van het landgoed toen Jonkheer Jan van Nispen van Sevenaer het Polderhuis kocht. De stal is verbouwd, vergroot voor melkvee en kreeg de kenmerkende kapconstructie met gebogen spanten. Het bijzondere aan de vloer van de hooizolder/plafond van de stal is dat deze gewelven meestal alleen in kelders te zien zijn.

In 2008 heeft er een flinke brand gewoed en is het gehele dak ingestort. Dit dak is weer in originele staat hersteld. Tevens is de gevel gerestaureerd en is de snijwerkvoeg weer prachtig zichtbaar. In het stalseizoen is deze koestal nog altijd in gebruik voor de vleeskoeien van het Piëmontese ras.

 

Gerelateerde berichten

Moestuin Deelhoven LHS

Moestuin Deelhoven

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

Markt 33 LHS

Markt 33

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.

Marechausseekazerne LHS

Marechausseekazerne, Markt 31

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was.

Timmermanswerkplaats LHS

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal