Disclaimer

Algemene verklaring over gelinkte websites en aansprakelijkheid.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Landgoed Huis Sevenaer geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt. Zij kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, door het vertrouwen op, of door handelingen die verricht zijn naar aanleiding van, de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Landgoed Huis Sevenaer gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Landgoed Huis Sevenaer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.