Dienstwoningen, Wittenburgstraat 7 en 9

Rijksmonumenten, gebouwd rond 1800

De huizen dienden als dienstwoningen voor de koetsier en de tuinman van Landgoed Huis Sevenaer en zijn eind 19e eeuw voor de eerste keer gerestaureerd. Op de plek waar nu de keuken aan de achterzijde is, was ruimte voor een koe of een geit. In het schuurtje achter het huis konden een paar varkens en kippen worden gehouden. Achter die schuurtjes had iedere bewoner een eigen moestuin.

Deze dienstwoningen zijn in 2019-2020 volledig gerestaureerd en voor particuliere bewoning geschikt gemaakt. Bij de schuurtjes is na de restauratie het fraaie metselwerk weer zichtbaar.

Gerelateerde berichten

Moestuin Deelhoven LHS

Moestuin Deelhoven

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

Markt 33 LHS

Markt 33

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.

Marechausseekazerne LHS

Marechausseekazerne, Markt 31

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was.

Timmermanswerkplaats LHS

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal