Skip to content

de Koestal, Wittenburgstraat 13

Kenmerkende kapconstructie

Deze stal hoorde oorspronkelijk bij het Polderhuis, waarschijnlijk als paardenstal. In 1868 kwam het pand in eigendom van het landgoed toen Jonkheer Jan van Nispen van Sevenaer het Polderhuis kocht. De stal is toen verbouwd, vergroot en kreeg de kenmerkende kapconstructie met gebogen spanten. Het bijzondere aan de vloer van de hooizolder/plafond van de stal, is dat deze gewelven meestal alleen in kelders te zien zijn.

Begin jaren ’60 van de vorige eeuw werd de mestketting ingebracht, vóór die tijd werd de mest met de kruiwagen naar buiten gebracht naar de mestvaalt, die nog steeds in gebruik is. Er waren destijds op het landgoed in totaal zo’n 150 stuks melkvee, daarmee was het landgoed een belangrijke en grote leverancier van melk voor de stad Zevenaar en de regio Liemers. Met een pony werden 2x daags de melkbussen naar de stoom- en zuivelfabriek aan de Molenstraat vervoerd, daar werden ze geleegd. De stieren en pinken stonden elders op het landgoed.

De veestal is thans in gebruik als stal voor vleeskoeien van het Piëmontese ras. In 2008 heeft er een flinke brand gewoed en is het gehele dak ingestort. Dit is weer in orginele staat hersteld.

Gerelateerde berichten

X