Moestuin Deelhoven

Moestuin Deelhoven LHS

Jhr. Jan A.C.A. van Nispen van Sevenaer kocht het huis Deelinghoven/Deelenhoven in 1824. Het huis was oud en werd afgebroken. De jonkheer stelde een deel van de grond ter beschikking voor de bouw van een Rooms-katholieke jongensschool. De rest van de grond werd behouden als moestuin en behield de naam Deelhoven.

Markt 33

Markt 33 LHS

Dit pand is oorspronkelijk gebruikt als paardenstal, van 1890 tot 1922 ook door de marechaussee die toen op Markt 31 gevestigd was.

Marechausseekazerne, Markt 31

Marechausseekazerne LHS

Van begin 17e tot de 19e eeuw was dit een dienstwoning genoemd ‘Het Richtershuis’. Vermoedelijk woonde er iemand die rechten gestudeerd had en rechter of bestuurder was.

Timmermanswerkplaats, Markt 29

Timmermanswerkplaats LHS

Van 1890 tot 1922 hebben de marechaussee en de politie gebruik gemaakt van dit pand. Rechtsachter in het pand waren twee cellen voor arrestanten. Vóór in het pand was in die periode de paardenstal

Pastorie, Markt 27

Pastorie LHS

Het gebouw stamt waarschijnlijk uit begin 15e eeuw, wat aan het metselwerk van een binnenmuur is af te leiden. In de 17e eeuw is het ingrijpend verbouwd en in de 18e eeuw zijn er nieuwe vensters uitgehouwen. In de 19e eeuw is de kapconstructie (verlaagd) aangepast bij het verhogen van de voorgevel.

Polderhuis, Markt 25

Polderhuis LHS

In de 17e eeuw waren hier Pruisische bestuursambtenaren gehuisvest. Het pand stond al bekend onder de namen: ‘Rentmeesterhuis’ en ‘Boer Jan Vermeerhuis’ toen Jan Arend Pieter Vermeer het huis kocht in 1764. In 1868 kocht Jhr. Jan van Nispen van Sevenaer het complex.

Muur en binnenplaats tussen Polderhuis en Koestal

Muur en binnenplaats LHS

Voor het eerst gerestaureerd door Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer in 1961. De eikenhouten deuren zijn gemaakt van de oude kerkbanken die uit de St. Andreas kerk verwijderd werden. De Jonkheer vond het zonde van het mooie eikenhout en gebruikte het voor deze deuren

Koestal, Wittenburgstraat 13

Koestal LHS

Dit gebouw hoorde oorspronkelijk bij het Polderhuis (Markt 25), waarschijnlijk deed het dienst als paardenstal. In 1868 kwam het pand in eigendom van het landgoed toen Jonkheer Jan van Nispen van Sevenaer het Polderhuis kocht.

Dienstwoningen, Wittenburgstraat 7 en 9

Dienstwoningen LHS

De huizen dienden als dienstwoningen voor de koetsier en de tuinman van Landgoed Huis Sevenaer en zijn eind 19e eeuw voor de eerste keer gerestaureerd. Op de plek waar nu de keuken aan de achterzijde is, was ruimte voor een koe of een geit.