Bijzonder blij met toegekende subsidie

Recent maakte de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed bekend 27 grote restauratieprojecten financieel te ondersteunen. Daarvan bevinden zich twee objecten in de Liemers, te weten Huis Sevenaer en Huis Landfort. Beide stichtingen maken bekend blij te zijn met de toegekende subsidies, ondanks de huidige maatschappelijke zorgen.

Behoud rijksmonumenten

Het Ministerie van OC&W reserveerde eerder 60 miljoen euro extra voor het behoud van rijksmonumenten met tenminste 2.5 miljoen aan subsidiabele restauratiekosten. Bij de pas toegekende subsidies speelden verduurzaming en drempelverlaging ook mee in de beoordeling. Van de 27 rijksmonumenten die geld krijgen, liggen er twee in de Liemers namelijk Huis Sevenaer en Huis Landfort te Megchelen. Voor meer info over de regeling en toekenning, zie hier.

Huis Sevenaer

Huis Sevenaer ontving € 2.560.712,- voor de restauratie en verduurzaming van het Hooge Huis, het centrale huis op dit (agrarische) landgoed en haar groene omgeving. De stichting richt zich op natuurbehoud en -educatie, natuur-inclusieve landbouw in samenhang met het behoud van het cultureel erfgoed. Huis Sevenaer wordt een ecologisch ontmoetings- en kenniscentrum, waarin het Hooge Huis een centrale rol zal gaan vervullen. Met respect voor de oorspronkelijke functie van de kasteelboerderij en de drie hiervoor genoemde pijlers van het landgoed, krijgt het Hooge Huis een gewijzigd gebruik. Naast de reeds bestaande woonfunctie, wordt de museale inrichting toekomstig bestendig gerestaureerd. Zo ontstaat een duurzame (beperkt) toegankelijke omgeving waar reflectie en ontmoeten centraal staan, aansluitend bij de kernwaarden rust, landbouw en natuur.

Huis Landfort

Huis Landfort, gelegen op de Duitse/Nederlandse grens, benut de toegekende subsidie van € 2.051.009,- voor verder herstel van het landhuis, de Ottomaanse duiventil, de monumentale voorbrug en de restauratie van het indrukwekkende landschappelijke Zocher-park. Stichting Erfgoed Landfort beijvert zich sinds 2017 voor een integrale restauratie van het uit 14de eeuw stammende Huis Landfort. Tot dat doel behoort ook de herbouw van het in 1945 verwoeste monumentale koetshuis en de reconstructie van de eerder verdwenen moestuin. Na het gereedkomen van de restauratie in 2022, zal Huis Landfort gaan dienen als nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatsen. Daar kunnen bezoekers kennis geen nemen van deze en andere buitenplaatsen en de Nederlandse (immateriële) buitenplaatscultuur. De bloemrijke (moes-)tuin en het park zullen dan publiekstoegankelijk zijn. Het in stijl ingerichte huis zal dan voor groepen op aanvraag te bezichtigen zijn.

Eerder droegen de provincie Gelderland en talrijke particuliere fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, bij aan het herstel van deze beide bijzondere historische buitenplaatsen.

Gezamenlijk persbericht Huis Sevenaer & Huis Landfort Zevenaar / Megchelen, 2 april 2020

Impressie

Gerelateerde berichten

Huis Sevenaer winter

LandGoed Info – nov ’23

Er staat weer veel te gebeuren op het landgoed dit jaar. Met deze LandGoed Info houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Tuinderij Landgoed Huis Sevenaer

LandGoed Info – aug ’23

Er staat weer veel te gebeuren op het landgoed dit jaar. Met deze LandGoed Info houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Mc cormick W9

De zware trekker van de jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer

In 1947 werd de Jonkheer van Nispen eigenaar van huis Sevenaer en was daarom die tijd ook op zoek naar een trekker waarmee hij zijn landerijen kon bewerken. Hij reisde af naar Den Haag naar het rijksbureau voor metalen waar trekkers te koop zouden zijn.