Bijzonder blij met toegekende subsidie

nieuws subsidieaanvraag Huis Seveaer

Recent maakte de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed bekend 27 grote restauratieprojecten financieel te ondersteunen. Daarvan bevinden zich twee objecten in de Liemers, te weten